צור קשרמכון צפנת:
רח' הורקניה 20,
ירושלים 

כתובת למשלוח דואר:
מכון צפנת
ת.ד. 8515 ירושלים 91083

טלפון:
02-6782887  

פקס:
02-6791555

דוא"ל:
office@zofnat.co.il